Български Младежки Форум е неправителствена организация, създадена през 2012 г. с цел да подпомага младите хора на България за развитие и реализацията на техните идеи. Основни приоритети на организацията са: да инициира и подпомага обществено полезни дейности, имащи пряко и косвено отношение към отключването на младежкия потенциал; да подпомага младежите в техните усилия за формулирането на цялостна, дългосрочна и устойчива визия за развитие на младите хора в България; да подкрепя развитието на непопулярни туристически дестинации в България и да популяризира българското историческо и културно наследство сред младите хора. С оглед на тези приоритети основните дейности на организацията на национално и международно ниво са в различни сфери, които представляват интерес за младите хора като човешки права, социална работа, интеркултурно образование, опазване на културно-историческо наследство и др. От края на 2012 г. Български Младежки Форум официално е базова институция на Факултета по педагогика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.Организацията обединява всички привърженици на Нюкасъл в България. Една от основните цели е популяризирането на отбора, популяризирането на спорта сред младежта и участието в благотворителни инициативи.

Фен клубът развива и футболен отбор в България носещ това име.

Trainer.BG е консорциум от експерти в областта на обучението, обединени от желанието за развитие на хората и бизнеса.

Обучителните програми на Trainer.BG помагат на служителите в организациите да се справят с предизвикателствата на работното място, да овладеят нови модели на поведение и така да станат по-гъвкави и по-успешни в постоянно променящата се бизнес среда.

През нашите обучения ежегодно преминават над хиляда души, защото сме предпочитан партньор за учебни мероприятия с различен мащаб и насоченост.

Сдружение за развитие на спорта и спортната култура Фуутура – Footura е сдружение с идеална цел и работи изцяло и единствено в полза на спорта, в полза на развитието и налагането на спортния и здравословния начин на живот в обществото - чрез различни дейности като турнири, семинари, школи, събития, подкрепа за спортисти, спортни проекти и др. Фуутура е учредена през 2013 година от група спортисти–непрофесионалисти. За нас практикуването на любимия спорт е много повече от привилегия, а обстановката в страната не позволява едно пълноценно изживяване на това спортно хоби. Затова ние създадохме Сдружение Фуутура и се надяваме да спомогнем както за подобряването на спортната среда като цяло в България, така и за подобреното физическо, психическо и спортно извисяване на всеки един наш член и приятел!