За Нас

Сдружението „Аматьорски спортни лиги” (АСЛ) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано през януари 2013 г. със седалище гр. София. Със създаването си, сдружението е с основна цел реализирането на дейности, свързани с развитието и популяризирането на аматьорския и масовия спорт в България. Другата важна задача, която организацията си поставя, е да спомагане за повишаване на физическата култура и промотирането на здравословен начин на живот сред своите членове, но и сред младите хора на България. Не на последно място, организацията се стреми да предоставя възможности за развитие сред младежите като предприемачи, възползвайки се от възможностите, които предоставя спорта и работните места, които могат да бъдат създадени чрез него.

Постепенно, чрез своята дейност и активна позиция в сферата на спорта, организацията получи популярност, а експертите, които я управляват, освен в сферата на спортния мениджмънт, участват и като водещи лица в редица младежки обмени, обучения и семинари. Сред учредителите на организацията са младежи, които имат международен опит от младежки проекти в Испания, Италия, Турция, Словакия и др.  

Част от организацията са множество активни членове, които ежемесечно участват в различни мероприятия, организирани от сдружението. Членската маса непрекъснато се увеличава като от създаването на организацията досега, всяка година АСЛ създават нови дейности, с които развиват непрекъснато спектъра от спортни събития. Голяма част от хората в организацията са активни хора в младежка възраст, като за растежа допринася и съвместната работа с няколко спортни федерации в страната, които допълнително подпомагат и разпространяват дейностите на сдружението.

Като сравнително млада организация АСЛ се базира на богатия опит на своите учредители и членове, натрупан в редица младежки проекти, проведени в страната и чужбина. Част от младежите, членуващи в АСЛ са били лидери на младежки обмен, свързан със здравословното хранене и професионално готвене, проведен в Испания

Дейности

На национално ниво, организацията развива дейности, свързани организиране на спортни събития за аматьори, сътрудничество и обмяна на опит с експерти в сферата на различни спортове, организиране и провеждане на спортни семинари и лекции по водене на здравословен начин на живот, организиране и провеждане на масови спортни мероприятия на открито и закрито, създаване на школи за учебно-тренировъчна дейност. Към 2019 г. АСЛ има и два реализирани проекта по програмата Еразъм + – единият в България, а другият в Естония.

Партньорска мрежа 

От създаването си организацията работи активно по изграждането на стабилна партньорска мрежа на национално ниво в сферата на спорта, като в резултат има утвърдени сътрудничества с различни спортни федерации. Организират се и турнири на национално ниво, в които участват както състезатели – медалисти от европейски първенства, така и любители, готови да почерпят от техния опит и да обменят идеи в сферата на спорта. Сдружението се стреми да засилва все повече международните си контакти и да задълбочи партньорството си със сходни по мисия организация от Европа и други континенти.

Бъдещи задачи и предизвикателства

Опитът, който натрупа през изминалите години дава основание на АСЛ да продължи да развива своите дейности, фокусирани върху промотирането на спорта сред младежите, като средство за социализация, за изграждане на успешни междукултурни отношения, базирани на толерантност и за насърчаването на здравословния начин на живот сред младите хора. Именно поради това сред основните дейности на организацията е и да популяризира своите мероприятия и тази на своите партньори чрез специализирани интернет канали и социалните мрежи като уебсайт, фейсбук и собствен онлайн канал.

Еразъм + и Аматьорските спортни лиги

Организацията ни има опит и в писането на проекти към програма “Еразъм+”. Сдружението ни вече подаде три проекта – младежки обмени “SHINE”, “UniSport” и мобилност за младежки работници “Be FIT”. “SHINE” беше одобрен, а другите два проекта получиха високи оценки, като “UniSport” остана като резерви в крайното подреждане на проектите през 2014 г. Проектите са насочени към развитието на спорта и промотирането на здравословен начин на живот след младежта, пълноценно хранене, изграждането на позитивно и толерантно отношение преодолявайки различни междукултурни пречки, дискриминация и корупция при уреждане на спортни събития.

Сътрудничество със спортни федерации

Трябва да се отбележи и международния опит, който придобиха някои от членовете на сдружението посредством работата и близкото ни сътрудничество с Българска Снукър Федерация. В редиците на сдружението присъстват хора, обучавани в Англия и работили със спортни състезатели и треньори от най-висок ранг. Част от тях са се изявявали на международната сцена като треньори, рефери и дори състезатели, придобивайки ценен опит и знания, които те с радост споделят както с останалите членове на сдружението, така и с всички младежи, които имат интерес и мотивация да се развиват в тази насока.